ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Український державний університет залізничного транспорту при підтримці Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Транспортної академії УкраїниАТ «Українська Залізниця» за участю Інституту економіки промисловості НАН України, Conservatoire national des arts et métiers, Technological and Humanitarian University named after. Casimir Pulasky in Radom,  Білоруського державного університету транспорту запрошує Вас прийняти участь у роботі Шістнадцятої науково - практичної міжнародної конференції, націленої на об’єднання підприємств в умовах нових форм власності “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика”, яка відбудеться 4-5 червня 2020 р. в приміщенні УкрДУЗТ за адресою: майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050, Україна.

 Програма конференції передбачає:

- відкриття конференції, пленарне засідання (ауд.1.417),
- роботу секцій:

«Розвиток індустріальних центрів в умовах глобалізації» (ауд. 3.501).
«Міжнародна та національна транспортна інфраструктура» (ауд.1.414).
«Логістичні технології на підприємствах транспорту та промисловості» (ауд.1.421)
«Менеджмент і маркетинг на транспорті» (ауд.3.508).
«Інформаційні технології, штучний інтелект» (ауд.3.507).
«Управління соціально-економічними системами в умовах неоіндустріалізації та глобалізації (людина, технології, економіка)» (ауд.3.506).

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

4.06.2020  

09.00÷10.50 - реєстрація учасників
11.00÷13.00 - відкриття конференції, пленарне засідання
14.00÷17.00 - робота секцій
5.06.2020 10.00÷14.00 - робота секцій
14.00 - від'їзд учасників

Тривалість пленарних доповідей - до 20 хвилин, доповідей на секціях - до 10 хвилин, виступів у дебатах -  до 5 хвилин.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Толстова А.В. к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Шаповал Г.В. к.т.н., доц., заступник декана з денної форми навчання Факультету УПП Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Примаченко Г.О. к.т.н.,  ст.викладач кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Заєць Г.П. асп. кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Островерх Г.Є. асп. кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).

Інформаційне повідомлення

Наукова програма