Секретаріат конференції

Толстова А.В. к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Шаповал Г.В. к.т.н., доц., заступник декана з денної форми навчання Факультету УПП Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Примаченко Г.О. к.т.н.,  ст.викладач кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).