Науковий комітет

 

Секція «Розвиток індустріальних центрів в умовах глобалізації» 

Veres Somosi Mariann Ph.D.(Econ), prof., University of Miskolc (Miskolc, Hungary)
Ареф'єва О.В
 д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету, м. Київ
Дикань В.Л.
 д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Дмитрієв І.А.
д.е.н., проф., декан факультету управління бізнесом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,м. Харків
Калініченко Л.Л.
 д.е.н., проф., професор кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Марценюк Л.В.
 д.е.н., доц., професор кафедри економіки та менеджменту Українського державного університету науки і техніки, м.Дніпро
Прохорова В.В.
 д.е.н., проф., завідувач кафедри економіка та організація діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків
 Соляннік К.В.  к.е.н, керівник експертної групи з питань планування державної політики з питань транспорту Міністерства інфраструктури України, м. Київ
Guntis Strautmanis  Dr.sc.ing.,  Riga Technical university (Latvia)
Łukasik Zbigniew  D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Poland)

 


Секція «Міжнародна та національна транспортна інфраструктура»

Лаврухін О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління вантажною і комерційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, м.Харків
Куценко М.Ю. к.т.н., доц., декан факультету управління процесами перевезень Українського державного університету залізничного транспорту, м.Харків
   
Огар О.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Примачов М.Т. д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті Національного університету «Одеська морська академія»
Токмакова І.В. д.е.н., доц., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Яновська В.П. д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури і технологій, м. Київ
Mareks Mezitis Dr.sc.ing., Prof., Riga Technical university (Latvia)
Mykola Sysyn Dr.(Ing), Technische Universität Dresden (Germany)

 

Секція «Логістичні технології на підприємствах транспорту і промисловості» 

Muthana Mohammad Omoush PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of Tourism Management, Dean of the Faculty of Administrative Science and Finance, Irbid National University
Горбачов П.Ф.
д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківський національний автомобільно - дорожній університет
Дейнека О.Г.
д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Крючков В.О. заступник директора Департаменту управління рухом АТ «Укрзалізниця», м. Київ
Ломотько Д.В.  д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
Pavels Gavrilovs Dr.sc.(ing.), Asoc.Prof., Riga Technical university (Latvia)
 Kuśmińska-Fijałkowska Aldona D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Republic of Poland)
   

 

Секція «Менеджмент і маркетинг на транспорті»  

Nagy Szabolcs prof., University of Miskolc (Miskolc, Hungary)
Дикань О.В.
д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Кірдіна О.Г.
д.е.н., проф., професор кафедри обліку та аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Льоушкін Д.Г.
керівник групи компаній Prime, м. Харків
Мних О.Б. д.е.н., проф., професор кафедри маркетингу та логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Чередниченко О.Ю. к.е.н., доц., професор Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, м. Харків
 Swietłana Kaszuba   Dr. Prof., Dyrektor Instytutu Europejskiego (Bydgoszcz)
Nowakowski Waldemar D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Republic of Poland)

 

 Секція «Інформаційні технології, штучний інтелект» 

Hudair Abdul Tamer Head of Computer Science Al-Maareff university college Iraq (Iraq)
Дикань В.В. д.е.н., проф., професор кафедри управління та адміністрування, Karazin Business School, м. Харків
Кібік О.М. д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки Національного університету "Одеська юридична академія"
Криворучко О.М. д.е.н., проф., завідувач кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Третяк В.П. д.е.н., проф., завідувач кафедри управління та адміністрування Karazin Business School м. Харків
Хаджинова С. д.філ., заступник директора з наукової роботи Інституту папероробної промисловості та поліграфії Лодзського технічного університету (Польща)

Штангрет А.М.

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, м. Львів

Valentins Popovs

Dr.phys.ing., Prof., Riga Technical university (Latvia)

Секція «Управління соціально-економічними системами в умовах неоіндустріалізації та глобалізації (людина, технології, економіка)» 

Engeness I. PhD Doctoral Thesis, associate professor of Østfold University College (Norway)
Sikorska Małgorzata kanclerz Higher School of Labour Safety Management (WSZOP) (Katowice, Poland)
Гончаренко О.М.
д.е.н., доц., декан факультету фінансів та банківської справи Одеського національного економічного університету
Компанієць В.В.
д.е.н., проф., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Новікова О.Ф.
д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

Українська Л.О.

д.е.н., проф., професор кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця
  Чупир О.М.
  д.е.н., доц., професор кафедри  Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця
Perzyński Tomasz 
  D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Republic of Poland)