Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф., ректор Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).

   

Заступники голови:

Ватуля Г.Л., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків);

Дикань В.Л., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом (м. Харків).