Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф., ректор Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).

   

Заступники голови:

Каграманян А.О., к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків);

Дикань В.Л., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).