Секція «Розвиток індустріальних центрів в умовах глобалізації»

Veres Somosi Mariann Ph.D.(Econ), prof., University of Miskolc (Miskolc, Hungary)
Ареф'єва О.В 
 д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету, м. Київ
Дикань В.Л. 
 д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Дмитрієв І.А. 
д.е.н., проф., декан факультету управління бізнесом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Калініченко Л.Л. 
д.е.н., проф., професор кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Марценюк Л.В. 
д.е.н., доц., професор кафедри економіки та менеджменту Українського державного університету науки і техніки, м.Дніпро
Прохорова В.В. 
 д.е.н., проф., завідувач кафедри економіка та організація діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків
 Соляннік К.В.  к.е.н, керівник експертної групи з питань планування державної політики з питань транспорту Міністерства інфраструктури України, м. Київ
Guntis Strautmanis  Dr.sc.ing.,  Riga Technical university (Latvia)
Łukasik Zbigniew  D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Poland)