Секція «Менеджмент і маркетинг на транспорті»

 

Nagy Szabolcs prof., University of Miskolc (Miskolc, Hungary)
Дикань О.В.

д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

Кірдіна О.Г. 
д.е.н., проф., професор кафедри обліку та аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Льоушкін Д.Г. 
керівник групи компаній Prime, м. Харків
Мних О.Б. д.е.н., проф., професор кафедри маркетингу та логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Чередниченко О.Ю.

к.е.н., доц., професор Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, м. Харків
Swietłana Kaszuba  Dr. Prof., Dyrektor Instytutu Europejskiego (Bydgoszcz)
Nowakowski Waldemar  D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Republic of Poland)