Секція «Логістичні технології на підприємствах транспорту і промисловості»

 

Muthana Mohammad Omoush PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of Tourism Management, Dean of the Faculty of Administrative Science and Finance, Irbid National University
Горбачов П.Ф. 
д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківський національний автомобільно - дорожній університет
Дейнека О.Г. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
 
Кірьяк В. 
д.т.н., доц., доцент Департаменту Цивільної інженерії та геодезії Технічного університету Молдови, м.Кишинів
 

Крючков В.О.

заступник директора Департаменту управління рухом АТ «Укрзалізниця», м. Київ
 Ломотько Д.В.  д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
Pavels Gavrilovs Dr.sc.ing., Asoc.Prof., Riga Technical university (Latvia)
Kuśmińska-Fijałkowska Aldona D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Republic of Poland)