Секція «Міжнародна та національна транспортна інфраструктура»

Лаврухін О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління вантажною і комерційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, м.Харків
Куценко М.Ю. к.т.н., доц., декан факультету управління процесами перевезень Українського державного університету залізничного транспорту, м.Харків
 
Огар О.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Примачов М.Т. д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті Національного університету «Одеська морська академія»
Токмакова І.В. д.е.н., проф., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Яновська В.П. д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури і технологій, м. Київ
 Mareks Mezitis  Dr.sc.ing., Prof., Riga Technical university (Latvia)
Mykola Sysyn Dr.(Ing), Technische Universität Dresden (Germany)