Український державний університет залізничного транспорту при підтримці Міністерства освіти і науки УкраїниМіністерства інфраструктури УкраїниТранспортної академії УкраїниАТ «Українська Залізниця» за участю Інституту економіки промисловості НАН УкраїниConservatoire national des arts et métiersTechnological and Humanitarian University named after. Casimir Pulasky in Radom,  Білоруського державного університету транспорту запрошує Вас прийняти участь у роботі Шістнадцятої науково - практичної міжнародної конференції 

«Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»

Дати та місце проведення: 4− 5 червня 2020 р., м. Харків, Україна

 

Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

  • «Розвиток індустріальних центрів в умовах глобалізації».
  • «Міжнародна та національна транспортна інфраструктура».
  • «Логістичні технології на підприємствах транспорту та промисловості».
    • «Менеджмент і маркетинг на транспорті».
    • «Інформаційні технології, штучний інтелект».
    • «Управління соціально-економічними системами в умовах неоіндустріалізації та глобалізації (людина, технології, економіка)».

 

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. За підсумком конференції видається збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту “Вісник економіки транспорту і промисловості”, який входить до переліку ВАК та наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю мовою оригіналу для публікації в Віснику.

Організаторами конференції отримано можливість публікації статей конференції у електронному журналі SHS Web of Conferences, який індексується наукометричними базами: CNKI, Web of Science, DOAJ, EBSCO. Для публікації будуть прийматися статті англійською мовою, обсягом 4-6 сторінок, які оформлені у відповідності до вимог видавництва.

  

 

Інформаційне повідомлення
Статистика конференцій
Тези доповідей конференції