Секція «Інформаційні технології, штучний інтелект»

 

Hudair Abdul Tamer Head of Computer Science Al-Maareff university college Iraq (Iraq)
Дикань О.В. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Кібік О.М. д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки Національного університету "Одеська юридична академія"
Котляревський Я.В. д.е.н., проф., заступник директора з науково-організаційної роботи Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління, м. Київ
Криворучко О.М. д.е.н., проф., завідувач кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Третяк В.П. д.е.н., проф., завідувач кафедри управління та адміністрування Karazin Business School м. Харків
Хаджинова С. д.філ., заступник директора з наукової роботи Інституту папероробної промисловості та поліграфії Лодзського технічного університету (Польща)

Штангрет А.М.

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, м. Львів

 Valentins Popovs

 Dr.phys.ing., Prof., Riga Technical university (Latvia)