Секція «Управління соціально-економічними системами в умовах неоіндустріалізації та глобалізації (людина, технології, економіка)»

 

Engeness I. PhD Doctoral Thesis, associate professor of Østfold University College (Norway)
Sikorska Małgorzata kanclerz Higher School of Labour Safety Management (WSZOP) (Katowice, Poland)
Гончаренко О.М. 
д.е.н., доц., декан факультету фінансів та банківської справи Одеського національного економічного університету
Компанієць В.В. 
д.е.н., проф., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків
Новікова О.Ф. 
д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

Українська Л.О. 

д.е.н., проф., професор кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця
  Чупир О.М. 
  д.е.н., доц., професор Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця
Perzyński Tomasz  
  D.Sc. (Tech), Prof., engineer, Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Republic of Poland)