Вимоги SHS Web of Conference

Організаторами конференції отримано можливість публікації статей конференції у електронному журналі SHS Web of Conferences (https://www.shs-conferences.org/), який індексується наукометричними базами: CNKI, Web of Science, DOAJ, EBSCO. Для публікації будуть прийматися статті англійською мовою, обсягом 4-6 сторінок, які оформлені у відповідності до вимог видавництва. Орієнтовна вартість публікації статті становить 80 EUR. Остаточна вартість буде визначена після уточнення кількості статей.

Згідно до умов публікації, один з авторів статті має бути присутнім на конференції.

До журналу будуть прийматися не більше двох статей, які надійшли від одного автора. Готові статті мають бути надіслані до оргкомітету конференції у двох форматах .doc та .pdf не пізніше 10 червня поточного року. До статті додається копія документу про оплату публікації.

Авторська угода має містити підписи всіх співавторів статті. Надсилається у форматі .pdf.

Зразок оформлення статті
Авторська угода